Trên máy vi tính quilting máy là một bước nhảy vọt về chất lượng trong ngành công nghiệp quilting

Quilting máy thông minh phát triển lần, từ một thiết bị vận hành bằng tay truyền thống, hôm nay, cả hai từ một kỹ thuật hoặc nhiều năng suất và chất lượng sản phẩm, nó là một bước nhảy vọt về chất lượng.

Quilting thiết bị bằng điều khiển máy tính, hướng dẫn sử dụng trợ quá trình thực hiện đầy đủ tự động hóa, ví dụ: kim, kéo kim, dây, presser chân có thể được thực hiện tự động. Công nghiệp quilting máy khâu có lắp máy cũng nhận ra dừng tự động, dòng tự động, tự động đảo ngược khâu, tự động đếm seam, gia cố vỉa, và nhiều tính năng, rất nhiều làm giảm các nhà điều hành công việc dễ dàng hơn, chỉ cần mở các tín hiệu máy có thể được thực hiện tự động của máy tính trên máy vi tính quilting.