Phân tích về các xu hướng phát triển của các doanh nghiệp máy móc dệt may Trung Quốc

Hiện nay, sản xuất công nghiệp tăng tốc tốc độ, Máy móc dệt may quốc tế sản xuất chất lượng của địa phương và toàn cầu hóa, Dịch vụ, tài sản trí tuệ là hiện nay trên các xu hướng chính bốn quốc tế của sự phát triển của máy dệt tiên tiến sản xuất doanh nghiệp. Những xu hướng bốn của máy dệt trong nước sản xuất doanh nghiệp, không chỉ là định hướng phát triển trong tương lai, sẽ mang lại những thay đổi lớn đến chính nó.

Đối với doanh nghiệp sản xuất máy dệt trong nước, dòng của những người khổng lồ quốc tế, một mặt mang lại kinh nghiệm trong thiết kế sản phẩm, sản xuất và quản lý, cung cấp cơ hội học tập, nhưng mặt khác, bởi vì những người khổng lồ quốc tế có một hệ thống quản lý tinh tế và giàu kinh nghiệm, phải tạo thành một mối đe dọa và thách thức đối với các doanh nghiệp riêng của mình. Đối mặt với những gã khổng lồ quốc tế, chúng tôi các doanh nghiệp sản xuất máy móc thiết bị ngành dệt trong nước lựa chọn để ăn hoặc, đến lượt nó, để bắt cá sấu được đặt ở phía trước của mỗi công ty khổng lồ của các giấy tờ.